Ochrana osobných údajov

Aké osobné a iné údaje spracovávame?

Spracovávame informácie, ktoré uvediete registráciou do tohto serverlistu, miesto z ktorého sa prihlasujete a/alebo váš hlas, ktorý udelíte minecraft serveru na tejto webovej stránke.

V prípade, že sa zaregistrujete na náš serverlist, budeme od vás požadovať zadanie e-mailovej adresy. Samozrejme, máte právo navštíviť naše stránky anonymne. V prípade, že sa rozhodnete podporiť náš serverlist budeme od vás požadovať vaše meno, priezvisko a adresu. Pre užívateľov v rámci Európskej únie budeme požadovať zároveň aj platné obchodné meno, IČO a DIČ. V prípade hlasovania za minecraft server spracovávame aj minecraft username (pre potreby Votifieru) a IP adresu, aby sme predišli pokusom o podvod pri hlasovaní a zároveň pre to, aby sme mohli korektne spracovať váš hlas.


Na čo budú vaše informácie použité?

Akékoľvek informácie, ktoré o vás spracujeme použijeme jednou z nasledujúcich ciest:

• Pre prispôsobenie vašich potrieb (vaše informácie nám pomôžu lepšie porozumieť a reagovať na vaše individuálne potreby).
• Pre zlepšenie nášho serverlistu (náš serverlist sa snažíme neustále zlepšovať na základe spätnej väzby, ktorú od vás získavame).
• Aby sme predišli akémukoľvek pokusu o podvod voči systému hlasovania
• Pre zlepšenie zákazníckej podpory (vaše informácie nám pomôžu efektívnejšie reagovať na potreby užívateľov pri riešení ich požiadaviek).
• Na spracovanie transakcií (akými je napríklad podpora fungovania serverlistu).
• V prípade, že chce konečný úžívateľ využiť platobnú bránu, jeho registračné informácie môžu byť postúpené platobnej bráne, ktorá vykonáva spracovanie platby za služby v dôsledku čoho je zvýšená nielen ochrana zákazníka, ale aj služby pred neautorizovanými platbami.
• Akékoľvek vaše informácie, verejné, či neverejné, nebudú predmetom obchodovania, výmeny, presunu alebo poskytnuté inej spoločnosti za akýmkoľvek účelom, bez vášho predchádzajúceho súhlasu.
• Vaše informácie môžu byť použité pre súťaž, propagáciu alebo inú funkciu, ktorú zabezpečuje náš web.
• Na odosielanie pravidelných e-mailov (e-mailová adresa, ktorú zadáte vo veci podpory serveru, bude použitá iba na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej podpory)


Ako chránime vaše informácie?
Implementujeme množstvo bezpečnostných opatrení, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov pri podpore nášho serverlistu, zadávaní, odosielaní alebo prístupe k vašim osobným informáciám. Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie vašich údajov umožňujúcich identifikáciu osôb pred neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené alebo spracované na počítačoch nachádzajúcich sa v krajinách Európskej únie. Špeciálne situácie môžu vyžadovať zverejnenie vašich údajov.


Používame cookies?

Áno (Cookies sú malé súbory, ktoré webová stránka alebo jej poskytovateľ služieb prenáša na pevný disk vášho počítača prostredníctvom vášho webového prehliadača (ak to povolíte), ktorý webovým serverom alebo systémom poskytovateľov služieb umožňuje rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie.

Cookies používame len na uloženie vašich prihlasovacích nastavení pre budúce návštevy nášho serverlistu a na zabránenie zavádzaniu a podvodom pri hlasovaní. Ak si želáte vypnúť cookies, môžete tak urobiť prostredníctvom svojich možností prehliadača.

Predajcovia tretích strán, vrátane spoločnosti Google, používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo minecraft serveri. Používanie súboru cookie DoubleClick spoločnosťou Google umožňuje jej a jej partnerom zobrazovať reklamy vašim používateľom na základe ich návštevy vašich webových stránok a/alebo iných webových stránok na internete. Na našom serverliste používame nástroje, ako sú (ale nie výlučne) Google Analytics, Google Webmasters a Google Adsense, ktoré nám pomáhajú zlepšovať zážitok a udržiavať naše služby v chode.

Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DoubleClick na inzerciu orientovanú na záujmy v časti Nastavenia reklamy.

Náš serverlist (a všetky jeho subdomény) používa službu ochrany tretej strany, ktorú ponúka Cloudflare. Táto služba môže do prehliadačov ukladať súbory cookie, aby sledovala škodlivých návštevníkov, znížila pravdepodobnosť blokovania legitímnych používateľov a poskytovala prispôsobené služby. Cookie __cfduid od spoločnosti Cloudflare sa používa na potlačenie akýchkoľvek bezpečnostných obmedzení na základe adresy IP, z ktorej návštevník prichádza. Ak nechcete, aby spoločnosť CloudFlare používala súbory cookie, môžete ich zakázať vo svojom prehliadači.


Poskytujeme akékoľvek informácie tretím stranám?

Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, neobchodujeme ani inak neprenášame externým stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzkovaní nášho serverlistu alebo pri obsluhe vás, pokiaľ sa tieto strany dohodnú, že budú tieto informácie dôverné. Vaše informácie môžeme tiež zverejniť, ak sa domnievame, že ich vydanie je vhodné na dodržanie zákonov, presadzovanie zásad našich webových stránok alebo ochranu našich, alebo iných práv, majetku alebo bezpečnosti.


Vaše práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame, máte nižšie uvedené práva a možnosti.

Môžeste nás požiadať o potvrdenie o tom, či vaše osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie vám poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa, kedy nás o to požiadate.

Vaše údaje na našej internetovej stránke môžete kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť vo vašom profile v časti „Kontrolný panel“. Odporúčame vám tak urobiť pri každej ich zmene. Ak máte problém s aktualizáciou vašich údajov, kontaktujte nás.

Vaše údaje na našej internetovej stránke môžeš kedykoľvek doplniť alebo vymazať vo vašom profile v časti „Kontrolný panel“.

Ak máte problém s doplnením alebo vymazaním vašich údajov alebo ak chcete, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov alebo ich vymazali, kontaktujte nás. Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli pre účely plnenia zmluvy alebo na základe vášho súhlasu, môžete nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

Môžete namietať voči spracúvaniu vašich údajov, vrátane údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. V prípade vašej námietky prestaneme vaše údaje používať, pokiaľ nebude daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Reklamné ponuky a oznámenia vám budeme zasielať na tvoju emailovú adresu iba v prípade, že ste s tým súhlasili; ak ich už dostávať nechceste, môžete sa z odberu kedykoľvek jednoducho odhlásiť.

Ak chcete niektorú z uvedených možností využiť, prípadne máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.


Odkazy tretích strán

Príležitostne podľa vlastného uváženia môžeme na tomto serverliste zaradiť alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán. Tieto stránky tretích strán majú samostatné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosti týchto prepojených stránok. Napriek tomu sa snažíme chrániť integritu našich stránok a vítame každú spätnú väzbu týkajúcu sa týchto stránok.


Zásady ochrany osobných údajov v online priestore

Tieto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zhromaždené prostredníctvom tohto serverlistu a nie na informácie zbierané offline.


Váš súhlas

Používaním a prístupom na webovú stránku https://minecraft-server.sk súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Naše zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Ak urobíme akékoľvek podstatné zmeny v našich zásadách, umiestnime prioritné oznámenie na hlavnú stránku serverlistu alebo do aplikácie. Ak sa zmena významne dotkne registrovaných používateľov, pošleme vám oznámenie e -mailom, oznámením alebo textovou správou. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.